İş Güvenliği Gereksinimleri

Ülkemizde T.C. Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere iş güvenliği ve işçi sağlığını denetleyen ve tesislerde alınması ve uyulması gereken kuralları hazırlayan resmi ve özel bir çok denetleme mekanizması vardır. Edindiğimiz tecrübeler, gördüğümüz teknolojiler, uyguladığımız ve iyi sonuçlar aldığımız çeşitli projeler, çalışan personelin sağlığı başta olmak tesisi ve makinaların güvenliğini de ön planda tutan bir çok iyileştirmeler tarafımızdan müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır.